Navigace

Banky: Babiš předložil návrh na vytvoření státem vlastněné banky

Premiér Andrej Babiš předložil komunistické straně návrh na vytvoření komerční banky v rukou státu. Jedná se o krok v souvislosti s hrozbou vypovězení dohody o toleranci vlády ze strany komunistů. Žádné další detaily nebyly zveřejněny. Z našeho pohledu se jedná spíše o politický tah, případný dopad na bankovní sektor není v tuto chvíli zřejmý. Vzhledem k blížícím se volbám vidíme také velmi vysokou šanci, že z tohoto plánu nakonec sejde.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.