Navigace

Do tržiště s peer-to-business půjčkami Nafirmy.cz vstoupila J&T BANKA

Internetová platforma na zprostředkování půjček mezi lidmi a malými a středními podniky Nafirmy.cz, kterou začátkem března spustil company builder Creative Dock, získala od banky nejen peníze na rozvoj, ale také finance na krytí půjček, které Nafirmy.cz zprostředkovávají.

Minoritní podíl (9,1 %) v projektu Nafirmy.cz získala J&T Banka za 6 milionů korun, pro jištění půjček na tržišti má pak vyčleněny stovky milionů korun. „Nové technologie a digitalizace zefektivňují, zjednodušují a zpřístupňují širšímu okruhu klientů finanční služby nebo umožňují vznik novým službám. Retail a SME považujeme za segmenty, kde tyto trendy budou mít největší dopad a budou postupovat nejrychleji. Investice do Nafirmy.cz nám umožní se na této přeměně podílet a získat zkušenosti, které uplatníme při zlepšování vlastních služeb v oblasti podnikového financování a tvorby investičních produktů,” říká Štěpán Ašer, generální ředitel J&T BANKY.

J&T Banka však nebyla jediný subjekt, který o vstup do Nafirmy.cz projevil zájem. „J&T Banka byla přirozenou volbou pro jejich stabilitu a zkušenosti s investováním do startupů. Dají nám taky potřebný kapitál na rozvoj tržiště s investičními příležitostmi, kterých by mělo postupně přibývat,” vysvětluje Lenka Libánská, která Nafirmy.cz vede.

Od březnového startu Nafirmy.cz platforma za deset dní vybrala 300 000 korun na rekonstrukci dílny a kulturního zázemí renovátorů starých motocyklů MotoKenny. Nově přibyla příležitost půjčit pivovaru Malešov a počet nových investičních příležitostí by se měl v nadcházejících týdnech zvyšovat. Zhruba v červnu hodlají Nafirmy.cz půjčovat i živnostníkům.

Nafirmy.cz představil Creative Dock začátkem března jako vlastní projekt, který začali během první vlny koronavirové pandemie vyvíjet v té době méně vytížení pracovníci výměnou za virtuální podíl. Cílem bylo vytvořit platformu, která by zprostředkovala půjčku českým malým a středním firmám včetně těch, kterým zatím banky půjčit neumí.

Jednou z předností Nafirmy.cz je proto originální přístup k odhadování rizikovosti žadatelů o půjčku. Scoringový model totiž nespoléhá pouze na tradiční metriky, jako je účetní minulost žadatele, ale předpovídá jeho výkonnost i s ohledem na jeho obor podnikání a renomé na internetu. Díky softwaru, na kterém se podílely špičky v oboru v čele odborníkem na zpracování dat, pravděpodobnost a matematickou statistiku, pedagogem a exšéfem risku Home Creditu Pavlem Charamzou, tak na půjčku dosáhnou i firmy, které u tradičních bank neobstojí, byť jsou zdravé.

Pro ty ostatní Nafirmy.cz připravily záchranný program Neskončíme u NE, jehož cílem je pomoci neúspěšným žadatelům o půjčku napravit problematické body tak, aby v budoucnu na půjčku dosáhli.

Nafirmy.cz je online zprostředkovatel půjček mezi malými a středními firmami a lidmi, kteří mají zájem jim půjčit a úročit svůj vklad. Předností Nafirmy.cz je vlastní scoringový model, díky kterému na půjčku dosáhne i část podniků, kterým tradiční banky nepůjčují. Nafirmy.cz totiž do odhadování rizikovosti žadatelů zapojuje mnohem více faktorů, včetně toho jaké mají renomé v digitálním světě.

Další z výhod Nafirmy.cz pro firmy je i v Česku zatím unikátní záchranný program Nekončíme u NE, jehož cílem je pomoci neúspěšným žadatelům o půjčku napravit problematické body tak, aby v budoucnu na půjčku dosáhli.

Nafirmy.cz vyvinul a v březnu roku 2021 spustil company builder Creative Dock. V dubnu 2021 do Nafirmy.cz investovala a půjčky zaštiťuje J&T Banka.

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.