Navigace

Covid-19: Vláda schválila další uvolnění restrikcí od 10. května

Vláda v pondělí rozhodla, že od pondělí 10. května dojde k dalšímu uvolnění restrikcí. Vláda jednak potvrdila, že dojde k úplnému otevření maloobchodu, a nově schválila uvolnění také velké části služeb. Od 10. května také skončí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorách a tato povinnost zůstane pouze v uzavřených prostorách (doprava, obchod, úřady apod.). Do škol se vrátí žáci základních škol ve všech krajích. Vláda dříve schválila, že celkově rozvolnění bude probíhat v 6 krocích které označuje jako balíčky, a v pondělí 10. května by měly být naplněny podmínky pro uvedení 3. balíčku. Další rozvolňování by se mělo řídit podle počtu nově nakažených osob.

Dál rychlým tempem pokračuje zlepšování epidemiologické situace ve všech směrech a kvantitativně je nejlepší od konce září. Kumulativně za posledních 7 dní přibylo 14,0 tis. nových případů (-16 % t/t; 130 případů na 100 tis. obyvatel). Počet pacientů poprvé od září klesl pod hranici 2,4 tis. osob (vs. 9,5 tis. v polovině března). Dále pokračuje vakcinace, zatím již bylo podáno 3,3 mil. dávek a 1,1 mil. lidí dostalo obě dávky.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.