Navigace

Úterý ve znamení redukce akciových pozic

Globální akciové trhy se ještě během dopolední obchodní seance držely relativně v zeleném, aby pak po obědě prudce oslabily. Za výprodeji nestojí jeden konkrétní katalyzátor, spíše jde o mix nejrůznějších faktorů vedoucích k obavám o budoucí vývoj rizikových aktiv a s tím spojený útěk z pozic. V Praze nejvýrazněji zareagovaly technologické společnosti jako Avast (-1,4 % d/d), Pilulka (-1,7 %) nebo například Moneta (-1,4 %). Trochu překvapením pak byla stabilita ostatních finančních titulů, konkrétně rakouské Erste Group (+0,4 %), pojišťovny VIG (-0,2 %) nebo Komerční banky (-0,3 %). ČEZ (-0,6 %) též trochu ztrácel, nicméně udržel úroveň 600 Kč, čemuž mimo jiné pomáhá cena elektrické energie, která se pohybuje nejvýše od roku 2008.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.