Navigace

Kofola: Ve 2Q solidní vývoj, výhled již počítá s rostoucími cenami vstupů

Management Kofoly na včerejším konf. hovoru uvedl, že předběžný růst tržeb za duben a květen (+11 % r/r, resp. +23 % r/r) neodráží ve velké míře efekt akvizic, ale jde spíše o organický růst. Akvírované vody Ondrášovka a Korunní byly začleněny do skupiny již v polovině dubna 2020. Vývoj na jaře tak společnost hodnotí jako pozitivní navzdory špatnému počasí. Podle managementu cca 90 % restaurací, jimž Kofola dodává nápoje, nyní otevřelo provoz nebo jej brzy otevře. Management odhaduje, že se letos zvýší v průměru ceny cukrů o 10 – 20 % r/r a ceny plastů o 15 – 20 %, což znamená náklady navíc cca 100 mil. Kč. Tyto náklady jsou však již zahrnuty ve výhledu na letošní zisk EBITDA 1,03 – 1,15 mld. Kč, který Kofola potvrdila. Kofola měla na konci 1. kvartálu zadlužení čistý dluh / EBITDA 4,1 (vs. 3,7 na přelomu roku), kde ke zvýšení došlo hlavně slabým vývojem zisku EBITDA v 1Q21, zasaženém lockdownem ekonomiky.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.