Navigace

Společnost 3M Fund MSI vydá 5leté dluhopisy

Společnost 3M Fund MSI oznámila, že udělila J&T Bance mandát k umístění 5letých seniorních zajištěných dluhopisů v objemu 1 mld. Kč, s možností navýšení na 2 mld. Společnost požádá o přijetí dluhopisů na Burzu cenných papírů Praha. Další parametry dluhopisové emise zatím nejsou známy. Společnost 3M Fund MSI je sesterskou společností firmy MS-INVEST (dříve Moravská stavební – INVEST), která působí v oblasti developmentu a stavebnictví.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.