Navigace

Zasedání centrálních bank můžou přinést zvýšenou volatilitu

V červnu se trh zaměří více na hospodářskou politiku, respektive přesněji na zasedání centrálních bank. Stále platí scénář, podle kterého by postupný návrat do standardního prostředí měl nastat od druhého pololetí roku.

Zasedání ECB by zřejmě větší novinku přinést nemělo.„Očekáváme ponechání velmi uvolněné měnové politiky a současně komentář, který by měl utvrdit trhy v pokračování programů QE přinejmenším do příštího roku. Již se objevují první náznaky, že by část Evropy mohla tlačit ECB na zvážení zahájení úvah nad omezení programu PEPP, ale prozatím se domníváme, že by výraznější nebo jasnější komentář tímto směrem byl předčasný,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Fed by na svém červnovém zasedání mohl teoreticky začít zvažovat možný postup pro umírňování své uvolněné měnové politiky. Přinejmenším se tak dle zápisu vyjádřili někteří centrální bankéři na posledním zasedání. Trh prozatím tuto poznámku přešel téměř bez povšimnutí, ale přímá diskuse podobného rázu by mohla být negativním faktorem pro současnou valuaci trhu. „Pravděpodobně by byla jakákoliv komunikace kolem tohoto tématu zabalena do mírného a rozvolněného tónu, ale jistá vlaštovka by to pro budoucnost měnové politiky být mohla,“ dodává Milan Vaníček.

V hlavní roli očkování

Naplňování základního scénáře, tedy postupný návrat do standardního prostředí od druhého pololetí roku, by měl být patrný i v červnu. Rostoucí proočkovanost v hlavních centrech (USA a Evropa) a upouštění od restriktivních opatření by měly být podporou pro riziková aktiva.

Červnový výhled

Jak už bylo zmíněno, červen bude o zasedání centrálních bank. Možné ozvěny případných diskusí nad snižováním současných monetárních stimulů by mohly na trh vnést zvýšenou volatilitu a nervozitu nad budoucím vývojem měnové politiky, která nepochybně umožnila současnou úroveň akciových indexů. Protikladem bude naplňování základního scénáře vývoje po covidu-19, kde obnova hospodářství a zlepšující se makroekonomický výhled bude přinášet optimismus do cyklických sektorů.

Na to by mohl navázat konec měsíce, kdy se již investoři začnou soustředit na výsledkovou sezónu za druhý kvartál. Ta by měla opětovně přinést pozitivní vyznění a zobrazit oživení poptávky a tím zlepšující se fundament společností.

„Celkově zůstáváme i pro červen neutrální s tím, že nevylučujeme zvýšenou volatilitu kolem zasedání centrálních bank,“ konstatuje Milan Vaníček. 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.