Navigace

CZG: Smith & Wesson reportoval lepší než očekávaná čísla

Včera reportoval své výsledky za fisk. 4Q americký konkurent Coltu společnost Smith & Wesson. Tržby i čistý zisk byly nad očekáváním a titul přidal 3,7 % d/d. Z pozitivních výsledků Smith & Wesson může teoreticky profitovat i konkurence včetně Coltu, který je již součástí CZG, vzhledem k stále solidnímu tržnímu prostředí na americkém trhu. Vnímáme to jako mírně pozitivní informaci pro CZG.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.