Navigace

CTP: Zařazení do amsterdamského indexu ASCX k závěru obchodování

Akcie společnosti CTP NV budou od pondělí 21. 6. součástí indexu ASCX burzy v Amsterdamu. Investoři sledující tento index je tak budou zařazovat do svých portfolií nejpozději dnes k závěru obchodování. Očekáváme proto zvýšenou volatilitu. ASCX je index menších společností obchodovaných na amsterdamské burze a zařazení CTP do indexu je známo od 9. 6.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.