Navigace

TMR: Hlavní akcionář nevylučuje další akvizice v ČR

Největší akcionář a předseda představenstva společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) Igor Rattaj uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že nevylučuje koupi dalších středisek v České republice.

Největší akcionář a předseda představenstva společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) Igor Rattaj uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že nevylučuje koupi dalších středisek v České republice. Podle Rattaje může tvrdý dopad Covid-19 na zimní resorty vytvořit akviziční příležitosti, přičemž v ČR považuje za atraktivní Krkonoše a Krušné hory, které jsou zajímavé napojením na Německo. TMR u nás nyní provozuje areály Špindlerův Mlýn a Ještěd. Naopak firma bezprostředně nechce přikupovat další areály v Rakousku a Polsko považuje za obtížné ziskovými maržemi. Rattaj také uvedl, že dopad Covid-19 do zisku firmy bude v řádu vyšších jednotek milionů eur. Společnost na Slovensku propustila 350 zaměstnanců včetně zaměstnanců na manažerských pozicích.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.