Navigace

Trhy si alespoň dočasně oddechly

V úterý otevřely globální akciové trhy v zeleném, Prahu nevyjímaje. Došlo tak k poměrně rychlé korekci pondělních výprodejů, způsobených několika faktory, nárůstem tempa detekce nových případů onemocnění Covid-19 asi nejvíce. Reakce jednotlivých sektorů byla obdobná, jen zrcadlově obrácená. Nejvíce rostly finanční instituce, Erste Group (+2,2 % d/d), Komerční banka (+2,3 %), VIG (+0,9 %) i Moneta (+0,8 %). Dařilo se i ČEZu (+1,0 %), i když ropa zůstává na minimech z předchozí obchodní seance. Naopak mezi ztrátové tituly se zařadily Avast (-1,7 %) a O2 CR (-0,4 %).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.