Navigace

Inflace, zlato a kryptoměny

Extrémně uvolněné měnové politiky a pověstné tisknutí nových peněz, jejichž cílem bylo podpořit globální ekonomiky v těžkých časech boje s pandemií, vyvolávaly v odborných kruzích diskuzi nad nebezpečím vysoké inflace. I když z počátku byly tyto hlasy tlumeny představiteli centrálních bank, poslední dobou se obavy skutečně naplňují a mezi investory opět začíná rezonovat věčné téma ochrany portfolií před znehodnocením způsobeným rostoucí cenovou hladinou.

Již několik desetiletí je investice do zlata brána jako ideální způsob zajištění se proti inflaci. Přestože korelace ceny zlata a inflace není jakkoliv významná a ve střednědobém časovém horizontu vykazuje značnou volatilitu, limitně omezená zásoba zlata v kombinaci s trvající přirozenou poptávkou opravdu brání jeho znehodnocování. Navíc s rostoucí inflací se zvyšují i náklady na těžbu, které producenti promítnou dále do jeho ceny.

Centrální bankéři však v současné době pohlížejí na zdravou inflaci jako na jev příznivý, ba přímo žádaný, který politikou nízkých úrokových sazeb udržují. Jinak by extrémní zadlužení jednotlivých vlád nebylo v budoucnu jak splácet. Navíc i obsluha dluhu začíná být náročná a jinak než skrze dlouhodobě nízké úrokové sazby ji nelze řešit. A zlato by mělo opět profitovat. Jednak z pohledu americké ekonomiky nízké sazby snižují hodnotu dolaru, což zákonitě vede k vyšší ceně zlata v dolarovém vyjádření. Dále pak nízké sazby dělají alternativní investice do dluhopisů a jiných dluhových cenných papírů méně atraktivní, tudíž v relativním srovnání opět pomáhají zlatu.

Spíše než jako ochrana před inflací je na zlato třeba pohlížet jako na trvalého uchovatele hodnoty. Pro skutečný boj s inflací se pak spíše jeví lepší investice do akcií, protiinflačních dluhopisů, realit a realitních fondů nebo do jiných komodit. Aktuální vychýlená monetární politika a rozevřené nůžky mezi rostoucí inflací a extrémně nízkými úrokovými sazbami však zlatu velmi fandí. Proč ale zatím nevidíme nová maxima na jeho cenách? Možná právě proto, že rostoucí obliba kryptoměn odčerpala značnou část volné likvidity, která by normálně skončila ve zlatu.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.