Navigace

Hurikán Ida žene ceny energií vzhůru nejen v USA

Investoři si už zvykli, že hurikánová sezóna v USA bývá spojena s dočasnými výpadky dodávek na ropném trhu. Aktuální škody způsobené hurikánem Ida v Mexickém zálivu výrazně zhoršily už tak napjatou situaci na trhu energetických surovin nejen v USA. V zasažené oblasti jihovýchodu USA dosáhly výpadky u ropy a plynu více než 90 % produkčních kapacit.

Zatímco americké úřady už začaly s obnovou výroby ropy, plynu i elektřiny, přerušení dodávek zkapalněného zemního plynu LNG může ovlivňovat situaci na evropském trhu delší dobu. Zásobníky zemního plynu v Evropě byly poloprázdné již před úderem hurikánu a zhoršená situace výrazně zkomplikuje snahy o jejich naplnění ještě před začátkem topné sezóny. Snížené dodávky a naopak zvýšenou poptávku po zemním plynu navíc signalizují producenti z Norska i ruský Gazprom.

Napjatá situace na trhu vystřelila ceny plynu v Evropě na rekordní úrovně a nutí producenty elektřiny využívat ve větší míře energetické uhlí při její výrobě. Termínované kontrakty na uhlí v Evropě rostou na desetiletá maxima, což nadále výrazně zdražuje již tak vysoké ceny emisních povolenek. Jejich cena aktuálně dosahuje nejvyšší hodnoty v historii a překročila již 60 EUR za tunu.

Podobně se vyvíjejí i ceny elektrické energie v Evropě, které jsou pochopitelně silně korelovány s cenami plynu i uhlí. Cena kontraktu Phelix na evropské energetické burze (EEE) přesáhla v srpnu hodnotu 80 EUR/MWh, přičemž ještě loni v létě se pohybovala na úrovni 40 EUR/MWh.

Výše zmíněné faktory budou v důsledku znamenat velice náročnou zimní topnou sezónu pro producenty a hlavně výrazně dražší ceny energií pro spotřebitele. Vzhledem k tomu, že zdražování energetických komodit se netýká pouze spotových cen, ale i dlouhodobějších kontraktů,lze očekávat, že zvýšené náklady na topení a elektřinu pocítí spotřebitelé ještě několik dalších sezón.  

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.