Navigace

Investoři s obavami sledují vývoj pandemie

Podle očekávání může být v září čím dál větší důraz kladen na další vývoj pandemie, kde mutace delta nabírá na síle a v některých lokacích opětovně začíná plnit nemocniční lůžka. Úzce sledován je vývoj v Izraeli, který je premiantem v očkování a mnohdy je brán jako precedent pro vývoj v dalších zemích. V zájmu pozornosti jsou také německé volby a zasedání centrálních bank.

Mutace delta v Izraeli znamená opětovně rekordní úrovně denně nakažených a ani vysoká míra proočkovanosti není zcela jasným řešením. Země prozatím nezavádí plošné uzavírání a jde spíše cestou třetí dávky očkování.

„Domníváme se, že právě třetí dávka očkování bude pravděpodobně nejvíce volená varianta a bude se apelovat na úpravu očkovacích vakcín od výrobců. K uzavírání ekonomik, jako tomu bylo v minulém roce, bude dle nás na politické úrovni relativně malá náklonnost. Další vývoj pandemie spojený s mutací delta vnímáme jako rizikový faktor pro další vývoj na finančních trzích,“ uvádí Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Zaostřeno na centrální banky

ECB by neměla měnit aktuální uvolněnou měnovou politiku, ale trh očekává, že by mohlo dojít k zahájení diskuse o budoucnosti programů QE (např. PEPP). Jakákoliv zmínka o zahájení stahování dodatečných prostředků z trhu by mohla způsobit volatilitu. 

FED by neměl být pro trh výraznějším překvapením především po posledním vystoupení Jeroma Powella v americkém Jackson Hole. To naznačilo, že prozatím se na měnové politice nic měnit nebude a další možná oznámení budou spíše až ke konci roku. Vše bude v závislosti na vývoji pandemie (mutace delta) a trhu zaměstnanosti v USA. Poslední měsíční data z trhu práce za srpen byla slabší, než trh čekal, což nahrává tomu, že Fed bude k možnému snižování peněz v oběhu více opatrný.

Od zasedání ČNB se čeká, že dojde k dalšímu zvýšení základních úrokových sazeb o 25 bazických bodů na 1,0 %. „Tento krok by měl být následován nadále poměrně jestřábím komentářem, který by byl v souladu s dosavadní rétorikou domácích centrálních bankéřů,“ konstatuje Vaníček.

Blíží se německé volby

Německé parlamentní volby, které proběhnou 26. 9., mohou být zajímavé tím, že poslední průzkumy ukazují na rostoucí sílu SPD. Mohlo by tedy dojít k situaci, kdy může být vytvořena koalice bez současné vládnoucí strany CDU. Takové rozpoložení by mohlo být trhem vnímáno negativně vzhledem k tomu, že SPD prosazuje mimo jiné uvolnění rozpočtových pravidel, zvyšování daní a více tzv. zelených investic. Větší důraz na životní prostředí by byl zřejmě umocněn potenciálním koaličním partnerem, což by byli Zelení.  

Zářijový výhled

Září bude o dalším vývoji covidu-19, resp. mutace delta, která je vnímána jako riziko pro další obnovu ekonomického prostředí. „I když neočekáváme, že by případně docházelo k tak rozsáhlým preventivním krokům jako v minulém roce, negativní dopad na některá odvětví jako cestovní ruch, restauratérství či hotelnictví, může být znatelný,“ říká Milan Vaníček.

Vedle pandemie budou analytici sledovat měnovou politiku, kde by možné zmínky o tlumení aktuální měnové expanze působily na vyšší volatilitu rizikových aktiv. „V tomto bodě jsme názoru, že centrální bankéři budou velmi opatrní s výraznějším utahováním měnové politiky v relativně krátkém období. Celkově jsme tedy pro září více obezřetní a budeme sledovat vývoj pandemie. Měnová politika celkově by měla být nadále podpůrná nejen pro finanční aktiva,“ dodává Milan Vaníček.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.