Navigace

Eurowag připravuje IPO, které bude v Londýně

Provozovatel platebních služeb pro silniční dopravu společnost Eurowag připravuje uvedení svých akcií (IPO) na burzu v Londýně. IPO by mělo proběhnout ještě v září. Eurowag chystá na trh uvést zhruba 25% podíl společnosti. Tiskové agentury uvádějí, že společnost z IPO očekává příliv okolo 200 mil. EUR pro další rozvoj včetně akvizic, vedle prodejů části podílů současných akcionářů. Jaké podíly chystají současní akcionáři prodat není blíže specifikováno. Současní akcionáři jsou zakladatel Martin Vohánka (59,2% podíl), TA Associates (zhruba třetinový podíl) a zbytek vlastní manažeři firmy. Aranžéři emise jsou Citigroup a Morgan Stanley. Eurowag dosáhl v roce 2020 provozního zisku EBITDA 57 mil. EUR (+22 % r/r). Tisk odhaduje hodnotu firmy kolem 2 mld. EUR.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.