Navigace

Banky udržely Prahu v zeleném

Praha v průběhu celé seance nenápadně rostla a pozitivní mód si udržela až do samého závěru obchodování. Nejvíce do celkového výsledku indexu PX (+0,73 %) promluvily akcie finančních institucí, tedy Komerční banky (+2,55 %), pojišťovny VIG (+1,37 %), Erste Group (+1,01 %) i Monety (+0,85 %). Domácím bankám může pomáhat souhlas regulátora s výplatou navrhovaných dividend za roky 2019 a 2020. ČEZ jen velmi chladně (+0,29 %) reaguje na pokračující růst a nová maxima na cenách elektřiny. Na červené nule již druhý den skončil Avast (-0,17%).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.