Navigace

ČEZ prodává ESCO Bulgaria

Společnost na svých webových stránkách zveřejnila pozvánku pro případné zájemce o koupi divize energetických služeb ČEZ ESCO Bulgaria. Případní zájemci by měli svůj zájem vyjádřit do 23. září a následně do 22. října předložit závazné nabídky. Po dokončení prodeje většiny bulharských aktivit v červenci tohoto roku tak společnost bude v zemi aktivní již jen minimálně, a to v oblasti tradingu. Z pohledu možného zisku z prodeje či dopadu na konsolidovaná čísla společnosti nepředpokládáme výraznější dopad.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.