Navigace

ČEZ: Ceny elektřiny pokračují ve výrazném růstu

Cena elektřiny pokračuje v prudkém růstu, který v posledních dnech dále zrychluje. Roční kontrakt na energetické burze v Lipsku dnes rostl o dalších 5 % na 105 EUR/MWh a jen za poslední měsíc je výše o 30 %. Důvodem jsou rostoucí ceny plynu spojené s nízkým stavem zásob, studené počasí, které limituje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a výpadky ve výrobě jaderných elektráren v Evropě. Růst ceny se pak promítá i do kontraktů na dodávky v následujících letech, což bude prostřednictvím předprodejů dále zvyšovat ceny, za které bude ČEZ prodávat svou produkci.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.