Navigace

Stock Spirits: Akcionáři dnes budou schvalovat nabídku převzetí

Dnes se koná mimořádná valná hromada akcionářů, která by měla schvalovat nabídku na převzetí od společnosti Sunray Investments, která spadá pod investiční skupinu CVC. Sunray nabízí za každou akcii Stock Spirits 377 pencí, představenstvo Stock Spirits pak považuje podmínky nabídky za férové a doporučuje akcionářům nabídky využít. Nabídka je učiněna podle takzvaného “court-sanctioned scheme of arrangemend “, což znamená, že jsou ke schválení zapotřebí hlasy akcionářů držících minimálně 75 % akcií přítomných na valné hromadě. Schválení nabídky je pak závazné pro všechny akcionáře (bez ohledu na to, zda se účastnili valné hromady nebo jak volili) a CVC by získala všechny akcie Stock Spirits. Vzhledem k vysoké prémii (41 %), kterou nabízená cena představovala vůči poslední tržní ceně před oznámením, očekáváme, že akcionáři nabídku schválí.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.