Navigace

Inflaci má v rukou hospodářská politika

„Inflace je způsobena tím, že příliš mnoho peněz honí příliš málo zboží,“ prohlásil kdysi Milton Friedman. Jednoduše tak vystihl to, co nám radí selský rozum: peníze ztrácejí kupní sílu buď tehdy, když se množí, a tím každá jejich jednotka ztrácí na hodnotě, anebo tehdy, když ubývá objem výrobků, které si za ně můžeme koupit.

Současná debata o inflaci je charakteristická tím, že se většina komentátorů snaží hledat pouze druhý zmíněný důvod. Pandemie covidu-19 a zásahy vlád proti ní narušily výrobní řetězce. V Číně jsou zavřené přístavy, ve Velké Británii chybějí řidiči kamionů, v našem stavebnictví nejsou pracovníci z východu. K pandemii se přidaly další nepříznivé faktory. Přes léto se po nezvykle chladné zimě nestačily doplnit zásobníky se zemním plynem a plány Evropské komise prodražují elektřinu a další druhy energií.

Jenže skrze všechny tyto nesporné události na nabídkové straně je těžké vidět tu ještě důležitější na straně poptávkové – že se množí peníze v systému. Po vypuknutí pandemie covidu-19 centrální banky neváhaly a srazily úroky na nulu, některé dokonce vystupňovaly a rozšířily nákupy aktiv, aby do systému přímo poslaly nové peníze. Výsledkem je prudký růst objemu peněz, který nyní v ČR i USA dosahuje přes 10 % ročně. To můžeme chápat tak, že tímto tempem roste schopnost ekonomických subjektů přijmout vyšší ceny. To dokládají i česká statistická data o inflaci, která naznačují, že ceny rostou prakticky u všech položek – bez ohledu na to, zda konkrétní cenu dokážeme spojit např. se zavřeným čínským přístavem, či nikoli.

Nechvalně známá inflace 70. let (v USA v průměru 9 % ročně) také začala ropným šokem, tedy viditelným výpadkem na straně nabídky. Ale to, že pokračovala další dekádu, už nezpůsobil ropný šok z roku 1973. Důvodem byla strana poptávky. Centrální banky na inflaci přistoupily neustálým navyšováním množství peněz v systému a vlády je kopírovaly obdobným navyšováním výdajů. Zda si budeme muset zvykat na trvale vyšší inflaci, záleží jedině na hospodářské politice.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.