Navigace

Odvážněji než dříve při spoření na stáří

Klasická poučka říká, že mladší investoři si riziko mohou dovolit a mají tedy vlastnit především akcie a další výnosnější investice. Postupem času, s blížícím se důchodovým věkem, pak vlastníci aktiv logicky rotují do dluhopisů, obecněji aktiv s fixním výnosem, které jim především zajistí ochranu dříve akumulovaných úspor. Zatímco na tomto principu asi není co měnit, stojí za úvahu znovu promýšlet jeho obsah. Některé výchozí parametry se totiž postupně mění.

Prodlužuje se průměrná délka života a adekvátně tomu i délka života, kterou prožíváme bez zásadních zdravotních omezení. Lapidárně řečeno investiční horizont úspor na stáří je dnes o něco delší než dříve. S rostoucím bohatstvím společnosti také roste část úspor, kterou nespotřebujeme a předáme dalším generacím. To je další faktor, který působí ve směru prodloužení průměrné životnosti investičního portfolia. V neposlední řadě je tu realita finanční represe. Rostoucí státní dluhy a politika centrálních bank implikují výrazné reálné znehodnocení konzervativně investovaných úspor. Úroky z bankovních vkladů a konzervativních dluhopisů nyní nepokrývají a v dohledné době ani nebudou pokrývat inflační znehodnocení peněz. Argument kvalitní ochrany naspořených prostředků tím dostává trhliny.

Celkově dává stále více smysl nastavit svá portfolia odvážněji, než tomu bylo v minulosti. I konzervativnější a/nebo starší investoři mohou ve světle výše uvedeného zvážit umístění části prostředků do investic, které představují přímé či nepřímé (spolu)vlastnictví majetku a tím i část cash flow, které takový majetek generuje. Jedná se o podíl na vlastnictví firem (obchodovatelné akcie, popř. tzv. private equity), realitní investice a v menší míře i další alternativní investice.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.