Navigace

Jak na předávání majetku. Pandemie nám připomněla naši (ne)smrtelnost

Nedávná pandemická situace přiměla majitele firem a jejich rodiny, aby se intenzivněji zabývali tím, jak si do budoucna uspořádají majetkové a vztahové poměry. „Úspěšní podnikatelé vědí, že majetek představuje určitý závazek, a chtějí se o něj odpovědně postarat,“ říká Gabriela Lachoutová, předsedkyně představenstva J&T Family Office.

Covid a další neočekávané události tak trochu zamíchaly naším myšlením. Média denně informovala o stovkách úmrtí, která se týkala i relativně mladých a fyzicky zdatných pacientů. „Memento mori“ nešlo přeslechnout a řada majitelů firem si začala uvědomovat, že i je by mohly vážné zdravotní komplikace postihnout. Co se pak stane s jejich majetkem? Kdo převezme firmu, kdo se postará o nemovitosti a kdo zajistí péči o potomka s handicapem?

Za zvýšenou poptávkou po řešení předávání majetku jistě stojí i fakt, že první generace polistopadových podnikatelů přichází do důchodového věku a s ním nastává čas na rozhodnutí, jak přenechat hmotný i nehmotný majetek dalším generacím.

O J&T Family Office

J&T Family Office se primárně zaměřuje na multigenerační správu majetku, jeho zachování a distribuci, zohledňuje vztahy mezi rodinnými příslušníky a proniká až do úplných drobností každodenního fungování rodiny. Zahrnuje jak investice, ochranu majetku a jeho strukturování či lifestyle management, tak třeba facility a property management. www.jtfo.cz

Diskuse mohou být dlouhé

Protože taková rozhodnutí dělá člověk jednou za život, je pochopitelné, že je třeba všechno dobře zvážit, promyslet a rozhodnout. Samotná příprava dokumentace neni až tak náročná, nejvíce času je potřeba si vyčlenit na diskuse, jak má výsledné řešení vypadat. Měly by s ním totiž všechny zainteresované osoby souhlasit.

„Někteří klienti přicházejí ve fázi, kdy mají jen obecný záměr. Na nás pak je, abychom jim pokládali otázky, kterými jim pomůžeme přijít k finálnímu řešení. Pokud se jedná o skutečně komplexní předávání a uspořádání majetku, pak takový proces trvá klidně rok i déle. Vhodné je zahrnout do předávání i rodiny majitelů. Čím širší shoda, tím větší šance na hladký průběh celého procesu,“ říká Gabriela Lachoutová.

V J&T Family Office například nedávno řešili případ klienta, který chtěl v rámci předávání přeskočit generaci svých přímých potomků. „V tomto případě si nevystačíme se standardním dědickým řízením a je třeba hledat jiné vhodné instrumenty,“ popisuje situaci Lachoutová a dodává, že výjimkou nejsou ani případy, kdy si klienti přejí zapojit nejen svou rodinu, ale také zaměstnance firmy.

Svěřenský fond nabývá na oblibě

Paleta řešení předání majetku je v současnosti poměrně pestrá, důležité je nezávislému odbornému poradci otevřeně sdělit, jaká jsou očekávání a s jakými obtížemi je potřeba počítat.

Od roku 2014 lze i v České republice využívat svěřenský fond neboli trust v českém kabátě, který je praktickým nástrojem pro ochranu a přerozdělení majetku. Je ale potřeba myslet na to, že jde o poměrně mladý právní instrument, u nějž zatím chybí širší rozhodovací praxe soudů. Ideální je přistoupit k jeho založení v okamžiku, kdy se ještě „nic neděje“. Zakladatel musí mít na paměti, aby svěřenský fond byl založen tak, aby do budoucna nebyl jeho účel zpochybnitelný.

„Jedině tak lze snížit, nikoliv úplně vyloučit, rizika zpochybnění platnosti svěřenského fondu, například napadení tím, kdo není mezi beneficienty,“ říká Gabriela Lachoutová a dodává další doporučení: „Také není vhodné, aby jedna osoba figurovala jako zakladatel, užívala vložený majetek a navíc byla společně s další osobou správcem fondu.“ Apelovat je třeba i na pečlivost jak při výběru správce, tak pečlivost správce samotného, který si vede pro svou vlastní ochranu i ochranu beneficientů kompletní agendu svých rozhodnutí a plnění ze svěřenského fondu.

Jako obmyšlené může zakladatel zvolit členy rodiny, ale měl by také zvážit nepříjemné varianty, kdy jeho potomci či manželka jeho podmínky pro převod majetku nesplní nebo již nebudou naživu. Konkrétních případů využití svěřenského fondu se dotkneme v dalších dílech seriálu.

S komunikací pomůže rodinná ústava

I když jsou všechny změny a převody právně stvrzeny, může se stát, a není to výjimečné, že mezi členy rodiny stále skřípe komunikace. Někteří z nich mají třeba problémy řešit situace s chladnou hlavou, což brzdí rozvoj firmy.

„V některých rodinách už z těchto důvodů mají sepsánu jakousi rodinnou ústavu, která stanovuje pravidla, jež všichni musí ctít. V jedné takové rodinné ústavě se mi velmi líbí pravidlo, že pokud nastane ve firmě zásadní problém, pak se musí vyřešit do osmačtyřiceti hodin. Když se problém do té doby nevyřeší, přichází předem definovaný krok v podobě přizvání mediátora,“ konstatuje Lachoutová s tím, že tyto rodinné ústavy sice nejsou právně vymahatelné, ale mohou dávat velmi dobré vodítko pro postup v určitých konkrétních situacích.

jtfo.png

Co se získaným časem

Po předání majetku si majitelé společností často kladou otázku, čím vyplnit volný čas. Průzkum J&T Family Office Report z roku 2020 ukázal, že mají větší tendenci obracet se do svého nitra. Na úkor vnějších materiálních statků tak více vyhledávají zážitky, mezi které můžeme počítat například i cestovaní na neobvyklá místa. Věnují se také individuálnímu sportu. Ostatně v něm se nejvíce projevuje fakt, že překonávat chtějí hlavně sami sebe. Za výkon a výsledek chtějí být odpovědní sami, stejně tak jako tomu bylo v době jejich byznysové kariéry. Každý desátý respondent se pak dokonce kloní k nějakému druhu spiritualismu.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.