Navigace

Jsou šance recese na přelomu roku stále malé?

Ekonomické výhledy pro různé země mají dosud všude podobný obrázek. Po předchozím šoku má pokračovat razantní oživení, případné obavy představuje jen riziko výrazného zrychlení inflace. Ovšem prohlubující se problémy v dodavatelských řetězcích a dramaticky rostoucí ceny energií začínají být varovnými signály.

Cena ropy od začátku léta vzrostla „jen“ o 15 % a po 7 letech se vyhoupla nad 84 dolarů. Ovšem ceny uhlí, zemního plynu či elektřiny za poslední 3 měsíce vyskočily o 60 až 120 %. V minulosti zdvojnásobení ceny energií během jednoho kvartálu nastalo v roce 1973 a také v roce 1979. Šlo o první a druhý ropný šok, který v obou případech skončil recesí. Nyní situace není tak dramatická jako před 50 lety, ale i tak se začínají objevovat případy, kdy kvůli ceně či nedostatku se odstavují energeticky náročné provozy, jako jsou výroba hnojiv či hliníku.

Celý rok průmysl trápí výpadky v dodávkách surovin a dílů, které navíc vedou k prudkému zdražování všech vstupů. Asi nejkritičtější situace je v automobilovém průmyslu, kde nedostatek čipů vede Škoda Auto k tomu, že do konce roku výrazně omezí a někde úplně zastaví svoji výrobu. Pro vysvětlenou, tato automobilka se podílí asi na 5 % domácího HDP a téměř desetině exportu.

Již v srpnu nedostatek dílů stál za prudkým propadem průmyslu v Německu a následně i exportu, kde se navíc projevují i podobné problémy v Číně, která je klíčový obchodní partner pro Německo.

Na závěr roku tak vzniká ďábelský mix – dramatické zdražení energií a prohlubující se výpady v toku zboží. Průmyslově-exportní ekonomiky, jako je Česká republika či Německo, můžou čelit riziku, zda je čeká jen výrazné zvolnění růstu, či dokonce hrozba recese. Je otázka, jak se může vyvíjet zbytek evropské ekonomiky, pokud by německá lokomotiva zabrzdila. Navíc zdražení energií zasáhne nejen průmysl, ale i domácnosti po celé Evropě.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.