Navigace

Kofola navrhuje hrubou dividendu 13,5 Kč, stejnou jako loni

Představenstvo Kofoly navrhne hrubou dividendu ze zisku r. 2020 ve výši 13,5 Kč (4,3% hrubý div. výnos), což je stejná dividenda jako ze zisku r. 2019 a r. 2018. Poslední obchodní den s nárokem na tuto dividendu bude 18. 11. Dividenda se bude schvalovat na valné hromadě 29. 11. Zprávu hodnotíme mírně pozitivně s tím, že se společnosti pravděpodobně vydařila letní sezóna, což umožňuje zachování výše dividendy.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.