Navigace

Výsledková sezona vypadá dobře, pozor však na makrodata

Stěžejním faktorem pro listopadový vývoj trhu bude výsledková sezona, se zveřejněním výsledků jsou na řadě těžaři a maloobchod. Kartami však ještě mohou zamíchat makroekonomická data.

Říjen stále potvrzoval, že další vlna pandemie covidu-19 s mutací delta je za svým vrcholem v USA či Izraeli, kde pomohla především třetí dávka očkování. Avšak Evropa, včetně Česka, se ke konci října zřejmě teprve dostává do čtvrté vlny. I informace například z Číny poukazují na to, že další omezení ve spojení s pandemií mohou přijít. „Především Asie známá svou nulovou tolerancí ke covidu-19 může dále narušovat dodavatelské řetězce a přispívat k inflačním šokům,“ konstatuje Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Výsledková sezona zatím v pozitivním gardu

Jelikož se zasedání Fedu odehrálo již 3. listopadu, tak stěžejním faktorem pro vývoj trhu bude po zbytku listopadu výsledková sezona. Ta prozatím opětovně překvapuje pozitivně a její druhá polovina bude zřejmě pokračovat v kladném gardu, protože nás čekají sektory jako těžaři a maloobchod, které těží z oživení po pandemii a rostoucích cen. „Očekáváme, že výsledková sezona i ve svém zbytku přinejmenším pomůže udržet současné cenové úrovně rizikových aktiv,“ uvádí Milan Vaníček.

Pozor na makroekonomická data

Makroekonomická data budou hrát významnou roli v investičním rozhodování vzhledem k rizikům, která aktuálně naznačují. Mezi ně patří hlavně zvýšená inflace a zpomalování dynamiky růstu. Současně může do dodavatelských řetězců stále zasáhnout dění v Asii, resp. především Číně, která má nulovou toleranci ke covidu-19, čímž dokáže výrazně omezit fungování například přístavů, které mají globální význam.

Tyto tlaky pak mohou dále ovlivňovat rozhodování centrálních bankéřů, kteří čelí rostoucím inflačním tlakům v globálním měřítku. V případě Fedu již jde o postupné snižování programu QE, i když Powell současně dodal, že půjde o opatrnostní přístup, který se může kdykoliv změnit. Současně ujistil, že změna sazeb je prozatím daleko. ECB je nadále velmi defenzivní a možnou změnu v měnové politice může oznámit teprve na prosincovém zasedání. Centrální banky například ve středu a severu Evropy již na inflační tlaky reagují zvyšováním základních úrokových sazeb.

„Změny v měnové politice mohou mít podstatný vliv na investiční rozhodování. Prozatím je trh vnímá přinejmenším neutrálně, avšak to neznamená, že není vhodné je bedlivě sledovat,“ upozorňuje Milan Vaníček.

Listopadový výhled

Po zasedáních centrálních bank, tedy z globálního pohledu především po zasedání Fedu, má listopad za sebou již jeden z hlavních faktorů, který mohl či bude ovlivňovat investiční rozhodování. Jak již uvedeno výše, tak trh přešel zasedání Fedu relativně dobře, když zahájení utlumování programu QE mělo spíše velmi opatrnostní vyznění. Vedle měnové politiky bude významným faktorem pro vývoj rizikových aktiv v listopadu druhé dějství výsledkové sezony.

„Zde predikujeme, že vzhledem k sektorům, které budou reportovat svá čísla, pokračování podpůrného vyznění. Celkově by se tedy měly akciové trhy udržet poblíž současných úrovní podpořeny výsledkovou sezonou. Proti většímu vzedmutí budou působit makroekonomická data a očekávání na budoucí měnovou politiku,“ dodává Vaníček.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.