Kofola: Současné zvýšení cen nápojů by zatím mělo kompenzovat nákladovou inflaci | J&T Banka
Navigace

Kofola: Současné zvýšení cen nápojů by zatím mělo kompenzovat nákladovou inflaci

Management Kofoly na včerejším konferenčním hovoru uvedl, že nákladová inflace je v současnosti hlavní zátěž pro hospodaření firmy. Současné zvýšení cen nápojů Kofoly v průměru o 5 %, které společnost zavádí v maloobchodu i gastru, by však zatím mělo stačit k pokrytí vyšších nákladů v příštím roce. Management zatím očekává, že by ceny cukrů a plastů měly dosáhnout vrcholu zhruba v červnu 2022. Pokud by došlo k dalšímu růstu, vyžadovalo by to zřejmě nové zvýšení cen nápojů v příštím roce. Pokud by se naplnily předpoklady managementu, firma by tak měla být schopna zhruba udržet letošní ziskové marže i do příštího roku. Vyznění konf. hovoru považujeme za neutrální.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.