CZG: Provozní výsledky mírně pod odhady, výhled na celý rok však potvrzen | J&T Banka
Navigace

CZG: Provozní výsledky mírně pod odhady, výhled na celý rok však potvrzen

Společnost Česká zbrojovka Group (CZG) dnes ráno zveřejnila výsledky hospodaření za 9 měsíců 2021. Tržby přidaly meziročně 53,1 % na 7,602 mld. Kč, mírně pod odhadem trhu 7,77 mld. i naším odhadem. Rychlý nárůst byl kombinací organického růstu hl. v Severní Americe a akvizice Coltu provedené v květnu. Společnosti se podařilo růst ve všech regionech, přičemž na domácím trhu pomohlo plnění zakázky na útočné pušky pro armádu ČR. Zisk před odpisy EBITDA dosáhl 1,427 mld. Kč (+28,9 %) a EBITDA marže meziročně klesla o 3,5 proc. bodu na 18,8 %. Pokles marže je dán tím, že provozy Coltu operují s mírně nižší ziskovostí než původní výroba CZG, a dále i náklady na začlenění Coltu ve 2Q. EBITDA byla opět mírně pod odhadem trhu 1,472 mld. Kč a výrazněji pod naším odhadem 1,688 mld. Kč, kde nás překvapily větší náklady na spotřebu materiálu i osobní náklady. Normalizovaná EBITDA, která vylučuje jednorázové efekty akvizice, činila cca 1,6 mld. Kč, tj. s marží 21 %. Finanční výsledek (+177 mil. Kč) byl meziročně prudce lepší díky nehotovostním položkám, což pomohlo čistému zisku 900,6 mil. Kč (+90,4 % r/r) překonat odhad trhu 832,5 mil. Kč. Podotýkáme, že dividenda je vyplácena jako 33 % čistého zisku, proto má tato položka význam.

Management uvedl, že vzhledem k příznivému vývoji hospodaření očekává, že splní dosavadní výhled u horní hranice. Konkrétně jde o tržby 10,34 – 10,64 mld. Kč a zisk EBITDA 1,99 – 2,19 mld. Kč za celý rok. Toto vyjádření je v souladu s naším odhadem a s předchozí indikací managementu. Celkově byly provozní výsledky sice mírně pod očekáváním trhu, nicméně potvrzení výhledu u horní hranice podle nás značí očekávání solidního 4. kvartálu ze strany firmy, a zveřejněnou zprávu tak hodnotíme neutrálně.

 

mil. Kč

9M21

r/r

9M20

oček. 9M21 Trh

oček. 9M21 J&T

Tržby

7602,0

53,1%

4964,2

7773,0

7809,6

upr. EBITDA

1427,4

28,9%

1107,4

1472,0

1688,1

EBITDA marže

18,8%

-3,5 pr.b.

22,3%

18,9%

21,6%

Provozní výsledek

902,0

10,6%

815,7

1063,0

1176,2

Finanční výsledek

177,0

n.m.

-221,8

-

60,8

Čistý zisk po minoritách

900,6

90,4%

473,0

832,5

963,4

Zisk na akcii (Kč)

27,0

70,3%

15,9

-

28,6

Zdroj: CZG, J&T Banka

 

 

 

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.