Stock Spirits: Zítra se naposledy obchoduje s akciemi společnosti | J&T Banka
Navigace

Stock Spirits: Zítra se naposledy obchoduje s akciemi společnosti

Dnes se koná soudní slyšení, které by mělo potvrdit podmínky a výsledek valné hromady týkající se akvizice společnosti ze strany Sunray Investments Luxembourg (SIL). Zítra by pak měl být poslední den, kdy se budou akcie veřejně obchodovat na burze. Připomínáme, že valná hromada schválila akvizici ze strany SIL za cenu 377 pencí za akcii (114 Kč).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.