Navigace

Den díkůvzdání znamenal nízkou aktivitu i na BCPP

Obchodování na pražské burze bylo ve znamení podprůměrné aktivity i díky tomu, že trhy v USA zůstaly ve čtvrtek uzavřeny kvůli svátku Dne díkuvzdání. Největší objemy obchodů (166 mil. Kč) dosáhly akcie ČEZ, které se v závěru obchodování dokázaly odlepit od hodnot 730 Kč a díky solidní poptávce poskočit na závěrečnou cenu 736,50 Kč tj.+1,2 % d/d. Vzhledem k dalšímu růstu ceny el. energie tak stále titul nabízí zajímavý příběh a dál posouvá potenciál výše. Stagnací a přešlapováním na místě pokračovalo obchodování s akciemi Komerční banky. Titul v objemu 70 mil. korun zakončil nepatrně slabší o 0,1 % na ceně 878 Kč a jen pomalu se vymaňuje z prodejního tlaku z posledních dní.         

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.