Stock Spirits: Poslední den veřejného obchodování s akciemi společnosti | J&T Banka
Navigace

Stock Spirits: Poslední den veřejného obchodování s akciemi společnosti

Soud ve Velké Británii včera potvrdil výsledky valné hromady a podmínky akvizice ze strany Sunray Investments Luxembourg (SIL). Výsledek valné hromady je závazný pro všechny akcionáře bez ohledu na to, zda se valné hromady zúčastnili či jak hlasovali. Dnes se tak akcie Stock Spirits naposledy veřejně obchodují na burze. Připomínáme, že SIL, která patří do investiční skupiny CVC, získá akcie Stock Spirits za cenu 377 pencí za akcii (114 Kč).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.