CZG: Byznys se vyvíjí dobře, závod v Uh. Brodě bude výrazně navyšovat kapacitu | J&T Banka
Navigace

CZG: Byznys se vyvíjí dobře, závod v Uh. Brodě bude výrazně navyšovat kapacitu

Gen. ředitel CZG Jan Drahota včera na konferenčním hovoru společnosti uvedl, že byznys firmy se vyvíjí dobře a že hospodaření CZG je nyní „na nebo nad“ úrovní, kterou management očekával. Za 9 měsíců roku rostl rychleji prodej dlouhých palných zbraní než krátkých, což mění produktový mix a zvyšuje i průměrnou prodejní cenu. Šéf hlavního závodu v Uherském Brodě Jan Zajíc uvedl, že výroba v závodě by měla vzrůst z letošních cca 440 tis. kusů zbraní na cca 600 tis. kusů v r. 2025, tj. o 36 % za 4 roky. Tento plán je podle nás součástí dlouhodobého cíle managementu dosáhnout v r. 2025 za celou společnost tržeb cca 1 mld. EUR (nyní 25,5 mld. Kč). Letos by firma měla dosáhnout tržeb 10,34 – 10,64 mld. Kč.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.