Makro: Míra nezaměstnanosti na konci roku vzrostla na 3,5 % | J&T Banka
Navigace

Makro: Míra nezaměstnanosti na konci roku vzrostla na 3,5 %

Míra nezaměstnanosti na konci prosince vzrostla o 2 desetiny na 3,5 % (4,0 % v prosinci  2020). Za nárůstem nezaměstnanosti stál hlavně sezónní vývoj, jako je ukončení pracovních smluv na dobu určitou ke konci roku. Jinak je trh práce ve velmi dobré kondici. Historicky (data od roku 2005) míra nezaměstnanosti vloni v prosinci klesla na třetí nejnižší úroveň (nižší byla jen v 2018 a 2019). Je to jeden z mnoha faktorů, který ukazuje napjatost trhu práce. Dalším je převis volných míst, kdy na 10 volných míst je méně než 8 lidí bez práce. Napjatý trh práce a následné tlaky na růst mezd jsou jedním z inflačních rizik v ekonomice. V roce 2021 průměrná míra nezaměstnanosti dosáhla 3,8 %, letos očekáváme pokles k úrovni 3,0 %.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.