ČEZ posiluje v telekomunikacích | J&T Banka
Navigace

ČEZ posiluje v telekomunikacích

Podle deníku E15 zvýšila telekomunikační divize skupiny ČEZ prostřednictvím akvizic v prosinci minulého roku počet zákazníků o polovinu na téměř 100 tisíc. ČEZ v prosinci koupil za nespecifikovaných podmínek firmy Internext 2000, poskytovatele internetu Optické sítě a servisní společnost Adaptivity. Sektor telekomunikací je z pohledu ČEZu prozatím spíše okrajový bez výraznějšího dopadu na konsolidovaná čísla.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.