CZG vydá dluhopisy s variabilní sazbou, informace o nacenění | J&T Banka
Navigace

CZG vydá dluhopisy s variabilní sazbou, informace o nacenění

Podle informací Hospodářských novin by nová emise dluhopisů CZG měla mést variabilní úrok ve výši 6měsíční sazby PRIBOR plus 1,4 – 1,8 %.

Podle informací Hospodářských novin by nová emise dluhopisů CZG měla mést variabilní úrok ve výši 6měsíční sazby PRIBOR plus 1,4 – 1,8 %. Sazba 6M PRIBOR včera činila 4,28 %, tj. celkový výnos by nyní činil cca 6 %. CZG vydá dluhopisy za účelem refinancování emise ve výši 2,25 mld. Kč, která je letos splatná. Nová emise má být ve velikosti 1,5 – 2 mld. Kč. Úpis dluhopisu budou provádět Komerční banka a Česká spořitelna, přičemž emise má být určena institucionálním investorům. Nominál dluhopisu má činit 3 mil. Kč a úpis dluhopisu má skončit 27. 1. Zprávu považujeme za neutrální.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.