Pilulka: Petr Kasa prodal menší objem akcií | J&T Banka
Navigace

Pilulka: Petr Kasa prodal menší objem akcií

Podle hlášení České národní bance prodával šéf a spoluzakladatel Pilulky Petr Kasa akcie společnosti. K prodeji došlo 12. 1. na pražské burze, kdy prodal 290 akcií za cenu 1780/ks, tedy v objemu cca 0,5 mil. Kč. Petr Kasa prodával akcie naposledy v říjnu 2021, kdy objem prodejů činil zhruba 9 mil. Kč. Podotýkáme, že prodaný objem představuje zcela minimální podíl na společnosti (cca 0,01 %), a podle našeho odhadu se podíl Petra Kasy snížil jen nepatrně pod 17 %. Nicméně prodeje akcií nejvyšším managementem bývají trhem vnímány negativně.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.