Rohlik Group: Potíže s nedostatkem pracovníků ve skladech | J&T Banka
Navigace

Rohlik Group: Potíže s nedostatkem pracovníků ve skladech

Podle webu aktualne.cz se online supermarkety v ČR potýkají s výrazným nedostatkem pracovníků ve skladech.

Podle webu aktualne.cz se online supermarkety v ČR potýkají s výrazným nedostatkem pracovníků ve skladech. Tuto skutečnost potvrdila i společnost Rohlik.cz s tím, že nedostatek těchto pracovníků negativně ovlivňuje dostupnost časových oken pro rozvoz. Společnost omezila i počet položek na jednu objednávku. Podle mluvčí Rohlíku by se situace měla zlepšit do konce ledna. Podle článku je hlavním důvodem kritický nedostatek zahraničních pracovníků v České republice. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka uvedl, že vláda v příštích měsících chystá kroky, které pomohou návratu zahraničních pracovníků na český trh. Uvedené omezení služeb může mít podle nás krátkodobě mírný negativní efekt na tržby. Společnost Rohlik Group má prostřednictvím společnosti Rohlik.cz Finance na pražské burze emitovány dluhopisy 5,5/2026.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.