Konec levné práce a velký stát jako začátek vysoké inflace | J&T Banka
Navigace

Konec levné práce a velký stát jako začátek vysoké inflace

Suchá makroekonomická analýza nám ve více směrech ukazuje, že současná vysoká inflace v ČR nespadla z čistého nebe. Jeden pohled, a u inflace zásadní, je rozbor z pohledu měnové politiky. Tedy s luxusem zpětného zrcátka, když víme, jak vše dopadlo, můžeme hodnotit, kdy měla být měnová politika České národní banky přísnější. Ale makroekonomická analýza nabízí i jiné úhly pohledu, které nám posvítí na kořeny inflace a ukážou, z jakých příčin měla být měnová politika přísnější.

Jedním z nich je mzdový vývoj ve vztahu k produktivitě práce. Zhruba od roku 2017 se začaly otevírat nůžky mezi nominálním růstem mezd a produktivitou práce. V tomto vývoji můžeme vidět jednak oslabování konkurenceschopnosti, protože mzdy rostou rychleji, než na co ekonomika vydělá. Ale současně v tom je efekt posílení nominální poptávky v ekonomice jako zásadního proinflačního faktoru.

Za posledních pět let (2017–2021) vzrostla průměrná mzda o 36 %, což je trojnásobné tempo než v letech 2012–2016. Nejrychlejší růst mezd se posledních pět letech týkal školství (+59 %), zdravotnictví (+54 %) a kultury (+41 %). Vše to jsou sféry, kde jsou mzdy primárně placené z veřejných rozpočtů.

Dle Národní rozpočtové rady počet zaměstnanců, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů, vzrostl z 648 tisíc v roce 2016 na 879 tisíc v roce 2021, tj. o 36 %. Růst lze vysledovat ve všech složkách od centrálních institucí jako ministerstva přes samosprávy až po fondy sociálního zabezpečení. Z hlediska oborů vyčnívá školství a také zdravotnictví. Celkovou nominální poptávku posilovaly jak v nárůstu příjmů, tak v počtu osob, které tyto mzdy berou.

Pokud před pěti lety veřejný prostor plnila hesla o konci levné práce a posílení moderního státu, tak, cynicky řečeno, dopadlo to jako vždycky – vyšší inflací, deficitem rozpočtu a nárůstem veřejného dluhu. Je to upozornění pro další mzdové vyjednávání a také reformu veřejných rozpočtů, že nic není zadarmo.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.