Prázdninové páteční obchodování | J&T Banka
Navigace

Prázdninové páteční obchodování

Prázdninové obchodování si při pátku prožila pražská burza a bez větších výkyvů dokráčela k mírnému dennímu zisku (Index PX +0,1 % d/d, 1233,6 b.). Nejobchodovanějším titulem dne byly akcie energetické jedničky ČEZ (-0,7 % d/d, 1038 Kč) těsně následovány akciemi Erste Group (+1,4 %, 619 Kč), jejíž akcie zároveň zaznamenaly největší denní nárust ze všech hlavních emisí. Moneta Money Bank (-0,9 %, 82 Kč) se oproti Erste pohybovala v červených číslech, když obdržela snížené doporučení a upravenou cílovou cenu od polské PKO bank. Jisté zaktivnění investorů přišlo po 14:30, kdy se v zámoří reportovala silná data z trhu práce. Za zmínku taktéž stojí vývoj na akciích společnosti Photon Energy (+1,4 %, 72 Kč), kterým přeje aktuální situace na trhu s energiemi, a i díky tomu se tento titul obchoduje nejvýše od června 2021. Celkový objem obchodů s akciemi (436 mil. Kč) na pražském parketu byl hluboko pod průměrem za poslední rok, který činí téměř 700 mil. Kč.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.