Liberty One Methanol: Závod na výrobu methanolu v USA se spustí v říjnu | J&T Banka
Navigace

Liberty One Methanol: Závod na výrobu methanolu v USA se spustí v říjnu

Podle informací deníku E15 začne závod na výrobu methanolu společnosti Liberty One Methanol v Západní Virginii v USA s komerčním provozem začátkem října.

Podle informací deníku E15 začne závod na výrobu methanolu společnosti Liberty One Methanol v Západní Virginii v USA s komerčním provozem začátkem října. Listu to potvrdila mluvčí skupiny KKCG, která je stoprocentním majitelem Liberty One Methanol a zároveň ručitelem za jeho dluhopisy 5,3/2023. Podle poslední výroční zprávy měl být závod v testovacím (nekomerčním) provozu od 2. kvartálu letošního roku. Roční výroba závodu by měla dosahovat 200 tis. tun methanolu. Oznámení o brzkém zahájení komerčního provozu je podle nás pro dluhopisy společnosti pozitivní zprávou, neboť přibližuje tvorbu kladného provozní cash flow a vytváří dobré podmínky pro splacení či refinancování jistiny.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.