Pilulka mírně snížila výhled na letošní tržby | J&T Banka
Navigace

Pilulka mírně snížila výhled na letošní tržby

Společnost Pilulka Lékárny uvedla v prezentaci pro podzimní Start Day pražské burzy, že pro letošní rok očekává konsolidované tržby 2,7 mld. Kč po loňských 2,4 mld. To je mírné snížení oproti výhledu z jara, kdy počítala s 2,8 mld. Tržby 2,7 mld. znamenají meziroční růst 12,5 %, který prudce zpomalí z loňských +34 % r/r. Prezentace také potvrdila, že v první polovině letošního roku tržby přidaly 10 % na 1,3 mld. Kč. V prezentaci se rovněž uvádí, že v segmentu online tržby rostly v 1H22 pouze o 5 % r/r. Je zde vidět prudké zpomalení po loňském roce, kdy tržbám pomohla pandemie Covid-19. Zprávu hodnotíme mírně negativně.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.