Kofola: Akcie se dnes obchodují bez nároku na dividendu 11,3 Kč   | J&T Banka
Navigace

Kofola: Akcie se dnes obchodují bez nároku na dividendu 11,3 Kč  

Akcie Kofoly se dnes obchodují poprvé bez nároku na dividendu 11,3 Kč/ks ze zisku roku 2021. Vzhledem k poslední tržní ceně představuje dividenda hrubý div. výnos 4,3 %. Dividenda bude vyplácena od 7. 11. 2022.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.