Makro: Státní rozpočet na konci září v deficitu 271 mld. korun | J&T Banka
Navigace

Makro: Státní rozpočet na konci září v deficitu 271 mld. korun

Státní rozpočet podle pokladničního plnění dosáhl na konci září deficit 271 mld. korun (-326 mld. v září 2021). V první polovině roku docházelo k jistému zmírňování schodku rozpočtu, ale poslední 2 měsíce dochází opět k jeho rozšiřování. Daňové příjmy (+11 % r/r) pokračují v růstu, ale k meziročnímu nárůstu se vrátily i výdaje (2 % r/r) státního rozpočtu. Velkou roli v tom mají valorizace sociálních dávek, jako jsou důchody (+9 % r/r) a dávky v reakci na nárůst cen energií. Po úpravách letos vláda plánuje celoroční schodek rozpočtu na úrovni 330 mld. korun (-420 mld. v roce 2021). I příští rok by schodek rozpočtu měl být na úrovni 300 mld. korun.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.