Komerční banka: Představenstvo navrhuje vyplatit mimořádnou dividendu 55,5 Kč na akcii | J&T Banka
Navigace

Komerční banka: Představenstvo navrhuje vyplatit mimořádnou dividendu 55,5 Kč na akcii

Banka včera po zavření trhu oznámila, že představenstvo navrhne valné hromadě vyplacení dividendy ve výši 55,5 Kč na akcii (8,9% hrubý dividendový výnos). Jedná se o doplacení dividend související s restrikcemi ze strany ČNB z března 2020 kvůli pandemii Covid-19. Oznámení o rozhodování valné hromady (per rollam) bude zveřejněno 10. října. Rozhodný den pro nárok na dividendu pak bude 30. listopadu a samotná výplata proběhne od 22. prosince. ČNB nemá vůči této výplatě žádné výhrady. Management již dříve tento krok avizoval s tím, že přibližně 55 Kč na akcii je maximální částka, o které bude s regulátorem jednat. Schválení maximální výše této dividendy pak považujeme z pohledu akcií za pozitivní zprávu a očekáváme pozitivní reakci akcií.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.