Komerční banka: Valná hromada schválila dividendu 55,5 Kč na akcii | J&T Banka
Navigace

Komerční banka: Valná hromada schválila dividendu 55,5 Kč na akcii

Mimořádná valná hromada (per rollam) schválila dividendu ve výši 55,5 Kč na akcii (7,7% hrubý dividendový výnos). Jedná se o doplacení dividend za roky 2019 a 2020, které byly omezeny kvůli nařízení ČNB. Poslední obchodní den s nárokem na tuto dividendu je pondělí 28. listopadu.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.