Mírné zlepšení spotřebitelské důvěry a drobný pokles důvěry firem | J&T Banka
Navigace

Mírné zlepšení spotřebitelské důvěry a drobný pokles důvěry firem

Konjukturální průzkumy za listopad sice nezměnily trend z předchozích měsíců, ale i tak měly spíše lehce pozitivní vyznění. Důvěra firem v průmyslu sice opět poklesla, ale stále se drží na solidních úrovních. Indexy sentimentu od ČSÚ celkově naznačují výrazně lepší vývoj než podobné indexy PMI. Ve stavebnictví důvěra firem dokonce vyskočila na 4měsíční úroveň a drží se na nadprůměrné úrovni. Index spotřebitelské důvěry v listopadu korigoval předchozí propad a vrátil se na nejvyšší úrovně za posledních 6 měsíců. Index spotřebitelské důvěry se svou úrovní nachází stále poblíž historických minim, kam propadl v říjnu; v listopadu domácnosti zmírnily své negativní hodnocení ekonomické situace a vlastní finanční situace. Pravděpodobně se pozitivně projevil dopad plošných opatření vlády týkajících se cen elektřiny, která vstoupila v platnost během října.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.