Kofola: EBITDA ve 3Q nad odhadem trhu, poptávka se však na podzim zhoršuje | J&T Banka
Navigace

Kofola: EBITDA ve 3Q nad odhadem trhu, poptávka se však na podzim zhoršuje

Společnost Kofola ČeskoSlovensko včera po zavření trhu oznámila své výsledky hospodaření za 3. čtvrtletí 2022. Kofole se povedla letní sezóna, když tržby ve 3Q přidaly meziročně 11 % na 2,347 mld. Kč, nicméně růst nutně zpomalil z první poloviny roku (+25,8 %) vzhledem k vysoké srovnávací základně loňského léta. Tržby byly mírně pod naším očekáváním 2,371 mld. a prakticky v souladu s tržním očekáváním 2,344 mld. Kč. Růst tržeb o 11 % však nedokázal vyrovnat pokračující prudký růst nákladů. Přímé náklady ve výrobě vzrostly o 23,3 % na 1,323 mld. Kč, a přestože společnost dokázala tlumit menší nákladové položky (administrativní náklady snížila o třetinu), marže zisku EBITDA se propadla z 25 % loni ve 3Q na 19,7 % letos. Samotný zisk EBITDA pak klesl o 12,4 % r/r na 462,2 mil. Kč, což bylo mírně pod naším odhadem 468,4 mil. a nad konsensem trhu 447 mil. Zisk EBITDA se pak přenesl i na provozní úroveň, která s výsledkem 319,4 mil. (-14,3 % r/r) mírně překonala očekávání trhu 302 mil., ale byla v souladu s naším odhadem 323,2 mil. Čistý zisk 190,6 mil. Kč (-26,7 % r/r) byl níže než náš odhad 219,4 mil. Kč vzhledem k vyšší dani z příjmu, ale byl blízko očekávání trhu 194,3 mil. Kč. Zadlužení čistý zisk/EBITDA činilo na konci třetího čtvrtletí 3,0.

Vedení Kofoly v prohlášení uvedlo, že dlouho očekávaný dopad ekonomické nestability na poptávku spotřebitelů se dostavil v říjnu. Podle přiložené prezentace vzrostly tržby Kofoly v říjnu pouze o 7 % r/r, což vzhledem k opakovanému zdražování znamená, že prodané objemy reálně klesly a růst byl dosažen jen vyššími cenami. Kofola proto sice zopakovala cíl na zisk EBITDA 1,08 – 1,115 mld. Kč pro letošní rok, avšak chce jej splnit u dolního okraje. To podle nás trh očekával. Výsledky hospodaření hodnotíme celkově mírně negativně, neboť zisk EBITDA za 3Q nad očekávání trhu je podle nás tlumen konstatováním zhoršující se poptávky během podzimu. Konferenční hovor společnosti se koná dnes v 10:00 SEČ.

 

mil. Kč

3Q22

r/r

3Q21

oček. 3Q22 J&T

oček. 3Q22 Trh

Tržby

2 347,2

11,0%

2 114,0

2 371,9

2 344,0

EBITDA

462,2

-12,4%

527,5

468,4

447,0

  EBITDA marže

19,7%

-5,3pps

25,0%

19,7%

19,1%

Provozní zisk

319,4

-14,3%

372,7

323,2

302,0

Čistý zisk po minoritách

190,6

-26,7%

260,0

219,4

194,3

Zdroj: J&T Banka, Kofola ČeskoSlovensko; měřítka zisku upravena o jednorázové položky

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.