Makro: Vysoká inflace ve 3Q vedla k hlubokému propadu reálných mezd | J&T Banka
Navigace

Makro: Vysoká inflace ve 3Q vedla k hlubokému propadu reálných mezd

Ve 3Q průměrná mzda (hrubá, nominální) podle očekávání meziročně vzrostla o 6,1 % r/r (5,8 % r/r za 1–2Q). Ve většině oborů se tempo růstu mezd drželo v nadprůměrném pásmu 6-9 % r/r. Pomalejší růst mezd se týkal jen veřejného sektoru – školství (2 % r/r), veřejná správa (1 % r/r) a zdravotnictví (1 % r/r). Ovšem nominální růst mezd (+6,1 % r/r ve 3Q) odmazala vysoká inflace (17,6 % r/r za 3Q) a následně reálné mzdy (růst očištěný o inflaci) meziročně klesly opět o rekordních 9,8 % r/r (-9,8 % r/r v 2Q). Reálné mzdy klesaly čtvrtý kvartál v řadě. Pokles reálné mzdy je nyní protiinflačním faktorem, pro ČNB je dobrou zprávou, že nedochází ke zrychlování nominálního růstu mezd. Ovšem stále hrozí, že se toto riziko přenese do příštího roku vzhledem k napjatému trhu práce. Za celý rok 2022 očekáváme průměrný růst mezd o 6,5 % (4,8 % v roce 2021), což bude znamenat pokles reálné mzdy o více jak 8 procent. Pro příští rok očekáváme nominální růst mezd kolem 8 %. Nadále čekáme, že ČNB ponechá v prosinci úrokové sazby beze změny na 7,00 %, a to i po většinu příštího roku.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.