Navigace

WEALTH REPORT 2015

Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou vysokoškoláci (80 % v ČR, 89 % v SR) těsně po padesátce (průměrný věk respondentů v ČR je 52 let, v SR pak 50 let). V České republice platí, že svět dolarových milionářů je světem starších mužů, celá třetina českých milionářů je ve věku mezi 40–49 lety (30 %), silnější třetina pak ve věku mezi 50–59 lety (32 %). Naopak na Slovensku najdeme pětinu milionářů v rozmezí 30–39 let. Ženy jsou mezi milionáři ojedinělé. Nejčastěji jsou dolaroví milionáři majiteli firem (57 % v ČR, 58 % v SR), vedoucími pracovníky v roli zaměstnance (10 % v ČR, 9 % v SR) nebo osoby samostatně výdělečně činné (10 % v ČR, 3 % v SR).

Vstupte do světa těch nejbohatších a nejnáročnějších, do světa českých a slovenských dolarových milionářů. Už po páté přinášíme pohled na jejich investiční myšlení a chování. Seznamte se se závěry jedinečné studie a zjistěte spolu s námi, jak naši bohatí žijí, kde vidí největší hrozby současné společnosti a kam investují.

Plánované investice:

 

Využívané investice:

 

Zhodnocení investic:

 

Správa majetku:

 

Riziko:

 

Jak často se věnují majetku:

 

Jak zajistit úspěch dětí:

 

Jaké jsou největší problémy lidstva:

 

Jaké studijní obory jsou nejperspektivnější?

 

Postoj k Evropské unii:

 

Ohrožení investic na Ukrajině:

 

Co děláte ve volném čase:

 

Průzkum, který probíhal mezi únorem až březnem 2015, provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 1 milion USD (24,5 milionů Kč nebo 900 000 EUR). Do průzkumu se zapojilo celkem 301 respondentů z řad dolarových milionářů (193 Čechů a 108 Slováků). Data byla sbírána pomocí on-line dotazování. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory se 6 respondenty a skupinový rozhovor s privátními bankéři J&T Banky.