J&T BANKA ART | J&T Banka
Navigace

J&T BANKA ART

Proč investovat do umění?

Umění odjakživa souvisí s elitami. Potřeba uměleckého pohledu na svět je jedním ze základů kultivované společnosti. Tomu věříme a léta se tím řídíme. Proto - jakkoli to někomu může připadat kontroverzní – cílevědomě navazujeme na tradici mecenášů. Konvenuje nám současné umění, protože v něm nacházíme hodnoty, které jsou nám blízké. Je nám sympatická nekonformnost a odvaha jít nevyšlapanými cestami a třeba i proti proudu. Proto současné umění podporujeme, proto do něj investujeme. Vnímáme je totiž i jako možnost chytré investice s výhledem zajímavých výnosů – a to zdaleka ne pouze finančních.

val

"Víme totiž, že největším uměním je dokázat obohacovat život svůj i život svých blízkých. A právě současné umění je pro nás v tomto směru silným zdrojem inspirace. I my chceme být odvážní, hledat a objevovat, a přispívat k pestrosti a hodnotě života. Proto podporujeme umělecké projekty, které nás oslovují a kterým věříme."

Valerie Dvořáková

Anna Pulkertová

"Umění rozšiřuje obzory. Může se stát nepostradatelnou součástí společenských událostí, prostorem pro vzdělávání, nástrojem k objevování světa - jeho krásných ale i stinných stránek, zálibou, vášní, posedlostí či (nejen) emoční investicí. Je neodmyslitelnou součástí kultury každého národa a života kultivované společnosti. Proto nás umění baví. Inspiruje. Obohacuje. A proto se rádi staneme i vašimi průvodci při poznávání tohoto fascinujícího světa."

Anna Pulkertová

Art Servis

Art Servis je ověřeným společníkem privátních klientů J&T Banky na cestě za orientací na uměleckém trhu, za poznáváním estetických i sběratelských kvalit umění. Je také spolehlivým pomocníkem při péči o umělecký majetek. Je i dobrým průvodcem při hledání alternativních investic. 

Art Servis je služba, která ctí a naplňuje hodnoty i atributy privátní banky. Znamená to, že diskrétnost a striktně individuální přístup jsou pro nás i v oblasti umění prvotním pravidlem. Principy Art Servisu stojí na našem přesvědčení, že umění odjakživa souvisí s elitami a potřeba uměleckého pohledu na svět je jedním ze základů kultivované společnosti.

Art Servis je jedním z projevů naší ochoty a odvahy riskovat a investovat do myšlenek a projektů, jejichž hodnota se může projevit až po čase. V Art Servisu takové projekty hledáme i nacházíme. Jsme si jisti, že tak vytváříme dlouhodobé hodnoty nejen pro tuto, ale i pro příští generace. Art Servis je zkrátka náš způsob, jak se podělit o letité zkušenosti v oblasti umění

Pokud potřebujete jakkoliv poradit nebo pomoct, kontaktujte nás na mailu: artservis@jtbank.cz

art_servis_1

Galerie Magnus Art

J&T Banka je dlouhodobým patronem a mecenášem současného umění. V duchu noblesse oblige, tedy přesvědčení, že vznešenost zavazuje, už mnoho let podporujeme projekty, které kultivují, inspirují, ozvláštňují a obohacují zdejší kulturní prostředí.

V Galerii Magnus Art si klademe za cíl představovat hodnotné sbírky, jejichž základem je české, ale také světové umění. Naším záměrem je podpora ambic zkušených i začínajících sběratelů. V Galerii Magnus Art cílevědomě vytváříme prostor pro zajímavé diskuze a podnětná setkání. Pomáháme tak zájemcům o sběratelství zorientovat se na tuzemské umělecké scéně.

 

galeriemagnusart.cz

 

magnus_art_1

J&T Banka Art Index

Záměrem indexu, který J&T; Banka připravuje ve spolupráci s portálem ART+, je nezaujatý popis vývoje současné výtvarné scény. Přinášíme v něm aktuální pořadí českých výtvarníků narozených po roce 1950, sestavované v závislosti na jejich aktivní účasti ve výtvarném životě

Index vychází z předpokladu, že hodnotu umění nelze objektivně změřit. Je však možné nezaujatě posuzovat úspěšnost umělecké kariéry. Index proto zohledňuje účast na výstavách a bienále, výtvarná ocenění, zastoupení galeriemi i další skutečnosti - například knižní monografie nebo realizace ve veřejném prostoru.

 

 

jtbankartindex.cz

art_index_2

Další projekty

Sbírka Magnus Art

V rámci České republiky je sbírka J&T Banky Magnus Art první jasně definovanou a strukturovanou institucionální snahou vytvořit komplexní kolekci, která by dokumentovala vývoj současného českého umění od devadesátých let dvacátého století až do současnosti.

Vodítkem pro výběr nových akvizic sbírky Magnus Art je Cena Jindřicha Chalupeckého, nejvýznamnější ocenění v České republice pro umělce do 35 let. J&T Banka je jejím dlouhodobým partnerem. Díky tomu máme ve sbírce zastoupeno na třicet laureátů této prestižní ceny.

Jsme přesvědčeni, že sbírka se postupně stává stále důležitějším svědectvím o době, společnosti a českém výtvarném umění posledních dekád. Její hodnota je tedy obsažena nejen v jednotlivých dílech, ale především v ucelenosti sbírky, která je významným, reprezentativním a také živým souborem děl.
 

Magnus Art

Magnus Magazín

Hlavním posláním časopisu Magnus Magazín je podpora myšlenky „noblesse oblige“. Věříme, že postavení skutečně zavazuje a jsme přesvědčeni, že bohatství i svoboda jsou především věcí osobní a společenské zodpovědnosti.

Magnus Magazín, to jsou lidé, příběhy, vize, události, místa, firmy, značky… Je to svět kvalit a hodnot, které je dobré znát, protože kdo ví, může se inspirovat.

O tom, že naše snahy nejsou marné, svědčí i skutečnost, že byl Magnus Magazín oceněn zlatou medailí v kategorii Nejlepší evropský časopis prestižní evropské designérské soutěže European Design Awards 2012.


 

Magnus Magazín

J&T Banka Art Index Pop-up

J&T BANKA ART INDEX POP-UP je jedinečnou přehlídkou toho nejlepšího a nejzajímavějšího, co aktuálně vzniká v ateliérech významných současných českých umělců.

První ročník jsme uspořádali v září roku 2019 a představili na něm díla bezmála čtyřiceti českých, ve světě známých a uznávaných autorů.

Naše přesvědčení, že jde o prestižní a špičkovou expozici současné umělecké scény v České republice, podtrhuje také přední umístění všech vystavených autorů v žebříčku J&T Banka Art Index, který sběratelům, investorům a milovníkům umění poskytuje vodítko pro orientaci na výtvarném trhu a znalost nejvystavovanějších českých současných umělců u nás i v zahraničí.

artindexpopup.cz

Edice knih Magnus Art

Umění je inspirace. Rozšiřuje obzory, učí nás vnímat svět i jinak, než jsme byli dosud zvyklí, obohacuje náš vnitřní svět. Nadto může být i velmi zajímavou investicí. Proto J&T Banka ve své knižní edici Magnus Art pomáhá na svět výjimečným knihám o umění, které kultivují společnost i jednotlivce.

V uplynulých pěti letech jsme v edici například umožnili vnik titulu Mezera, kroniky doby a jejích umělců, která byla oceněna titulem Nejkrásnější kniha roku. Kniha Proč obrazy nepotřebují názvy? se zase dočkala prestižní ceny Magnesia Litera. Hrdí jsme i na knihy Obsese, dva díly Průvodce neklidným územím, i na titul Proč umění, která přináší odpovědi na nejčastější otázky podkládané v galeriích.

Edice Magnus Art je naší pýchou i jasně daným závazkem hledat a nacházet další a další díla, která napomohou lepšímu a širšímu vnímání výtvarného umění.

Partnerství