Kdo se nenaučí vydělávat, i když spí, bude pracovat až do smrti

2-minutové čtení
J&T specialista

Kdo se nenaučí vydělávat, i když spí, bude pracovat až do smrti


Snaha porazit inflaci, která touto dobou rezonuje finančními médii, tak trochu připomíná hon na čarodějnice. Stejně jako neexistují čarodějnice, neexistují ani zázračné investice, které zaručí dvouciferný výnos převyšující současnou míru inflace. Alespoň ne bez velkého rizika a určitě ne v krátkodobém horizontu. Najdou se sice zdánlivě zajímavé nabídky, ale mnohdy spíš připomínají loterii nebo ruletu.

Zní to banálně, ale je to zcela zásadní. Složené úročení přeje dlouhodobému a odvážnému investování, protože s narůstajícím investičním horizontem a narůstajícím výnosem je jeho multiplikační efekt čím dál výraznější.Pusťme se tedy do investování co nejdříve. Musíme samozřejmě počítat s tím, že po cestě do cíle se hodnota portfolia více nebo méně od cíle odchýlí a vývoj bude kostrbatější než obrázek níže, ale z dlouhodobého hlediska se odvaha a trpělivost vyplatí.Ve všech případech je investovaná částka stejná, efektem složeného úročení je však rozdíl celkové hodnoty na konci investičního horizontu propastný. Odvážnější portfolio s vyšším podílem rizikových aktiv (třeba akcií) a průměrným ročním výnosem 7 % ročně za období 30 let vydělá víc než trojnásobek toho, co vydělá za stejné období defenzivní portfolio, které ročně vynáší jenom 3%.

Rozdíl není jen 30 krát 4% (rozdíl mezi 7% a 3% ročně), což by bylo 120%, ale právě díky složenému úročení bude mít odvážnější investor 3,3násobek (tedy 330%) toho, co vydělá defenzivní investor. Přehnaně opatrným způsobem investování s nízkou výnosností se tak můžeme připravit o velkou část majetku.

Aby nám neujel vlak

Krátkodobě inflaci pravděpodobně neporazíme. Naše šance zajistit si solidní důchod a rozumně zhodnotit naše úspory ale stoupají tím víc, čím dokážeme být v investování odvážnější, trpělivější a čím dřív s investováním začneme. Čekáním na výprodej na trhu možná něco ušetříme, ale pravděpodobněnám proto ujede vlak, a než stihneme naskočit na další, může být pozdě.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.